Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

sd

 1. Kształcenie i wychowanie w ZSM Głubczyce ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określane w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające Program Wychowawczy szkoły i Program Profilaktyki, a w szczególności:
  2.1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  2.2. Umożliwia opanowanie wiedzy i umiejętności zawodowych do uzyskania tytułu technika lub robotnika wykwalifikowanego w określonym zawodzie,

2.3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, poprzez:

- organizowanie szkoleń i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego i społecznego,

- udział uczniów w „dniach otwartych” wyższych uczelni i udostępnianie materiałów informacyjnych o wyższych studiach

 

 • Opublikował: Krzysztof Malik, data publikacji: 23-06-2016 20:00
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 372
 • Link do strony: http://bip.zsm.powiatglubczycki.pl/316/sd.html
 • Opublikował: Krzysztof Malik, data publikacji: 23-06-2016 20:00
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 372
 • Link do strony: http://bip.zsm.powiatglubczycki.pl/316/sd.html
 • Data publikacji: 23-06-2016 20:00 przez: Krzysztof Malik
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 372
Dane adresowe:

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
48-101 Głubczyce
ul. Aleja Śląska 1

 

tel.: 77 485 30 87 | tel. kom. 513188164
fax: 77 485 30 88
e-mail: sekretariat@zsmglubczyce.pl